Toimitusehdot

Tämä asiakirja määrittelee Wuores Oy:n myymien palveluiden tilaus- ja toimitusehdot. Seuraavissa teksteissä termillä ”Asiakas” viitataan verkkosivujen tilaajaan ja termi ”Palveluntarjoaja” taas viittaa Wuores osakeyhtiöön.

Palveluntarjoaja

Yritys: Wuores Oy

Y-tunnus: 3152111-6

Sähköposti: matias@wuores.fi

1 WuoresPRO -palvelun tyytyväisyystakuu

Asiakkaalla on WuoresPRO -palvelun osalta oikeus tyytyväisyystakuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle testiversion WuoresPRO -verkkosivuista ilmaiseksi. Testiversion nähtyään Asiakkaalla on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Ostaa verkkosivut ja luopua tyytyväisyystakuustaan. Tällöin Asiakas sitoutuu maksamaan koko verkkosivutilauksen lisäpalveluineen täysimääräisesti.
  2. Jättää verkkosivut ostamatta, jolloin Asiakas ei maksa mitään, muttei myöskään saa mitään verkkosivutuotteita Palveluntarjoajalta.

Kun asiakkaalle lähetetään verkkosivujen testiversio, Asiakkaalla on 14 vuorokautta aikaa päättää näiden kahden vaihtoehdon välillä. Jos Asiakas ei tänä aikana erikseen totea, että hän jättää verkkosivut ostamatta (vaihtoehto 2), katsotaan Asiakkaan tyytyväisyystakuun rauenneen. Tällöin Asiakas on velvollinen maksamaan koko tilaussumman.

2 Laskuttaminen

2.1 Laskun muoto ja eräpäivä

Kaikki Palveluntarjoajan lähettämät laskut toimitetaan sähköpostitse tai e-laskuna Asiakkaalle. Laskutusmuodosta voidaan poiketa vain erillisellä sopimuksella. Kaikkien laskujen eräpäivä on aina 14 vuorokautta laskun lähetyspäivästä.

2.2 WuoresPRO -palvelun laskutus

WuoresPRO-palvelun osalta laskutus tapahtuu heti sen jälkeen, kun Asiakas on luopunut tyytyväisyystakuudesta ja päättänyt ostaa palvelun. Wuores Pro -palvelu laskutetaan tällöin täysimääräisesti Asiakkaalta. Laskuun sisällytetään myös Asiakkaan valitsemat Wuores Pro -palvelun lisäpalvelut.

2.3 Ylläpitopalveluiden laskutus

Ylläpitopalvelujen laskutuskausi on aina 12 kuukautta, ellei toisin sovita. Ylläpitopalvelut laskutetaan kokonaisuudessaan laskutuskauden alkaessa.

Kaikki ylläpitopalvelutilaukset ovat voimassa toistaiseksi. Asiakkaan tulee peruuttaa ylläpitopalveluiden tilaus viimeistään 14 vuorokautta ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Muussa tapauksessa Asiakas on velvollinen maksamaan koko seuraavan laskutuskauden kulut.

2.4 Muiden palveluiden laskutus

Kaikkien muiden palveluiden osalta Palveluntarjoaja laskuttaa ennen projektin alkua 50 % palvelun hinnasta ja toiset 50 % projektin valmistuttua. Tämä laskutus ei siis koske WuoresPRO-palvelu (kohta 2.2) tai ylläpitopalveluita (kohta 2.3).

2.5 Myöhästyneet laskut

Myöhästyneistä laskuista Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle korkoa yleisen viitekoron mukaisesti. Lisäksi Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle maksumuistutuksesta 7€. Asiakas maksaa myös mahdolliset muut perintäkulut laskun myöhästyessä.

3 Asiakkaan tietojen käsittely

Asiakkaan tiedot tallentuvat Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Asiakas voi milloin tahansa pyytää tietojansa poistettavaksi asiakasrekisteristä.

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää:

  • Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
  • Tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen
  • Markkinointiin
  • Verkkosivujen kehittämiseen
  • Liikenteen seurantaan
  • Kokemuksen parantamiseen

Asiakkaan tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tuotteen tai palvelun toimituksen kannalta pakollista. Tällainen toimi voi olla esimerkiksi domainin tai webhotellin rekisteröinti.

4 Vastuu

4.1 Vastuunrajoituslauseke

Jos tuotteessa tai palvelussa on virhe, Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen enintään koko tilauksen loppusumman verran tai virheen havaitsemisen hetkellä Asiakkaan suorittamien maksujen yhteismäärän verran. Tämä vastuunrajoituslauseke koskee kaikkia Palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Palveluntarjoaja ei siis ole velvollinen korvaamaan esimerkiksi mahdollisia menetettyjä tilauksia tai asiakassuhteita, jos verkkosivuilla on ollut virhe. Ensisijaisena vahingonkorvausmenettelynä toimii aina virheellisen tuotteen tai palvelun korjaaminen, eikä rahojenpalautus.

4.2 Verkkosivujen hyväksyntä

Asiakkaan hyväksyttyä Palveluntarjoajan toimittaman tuotteen tai palvelun (esimerkiksi verkkosivut tai verkkokaupan), Palveluntarjoajalla ei ole enää vastuuta tuotteessa tai palvelussa ilmenevästä virheestä.

Asiakkaan hyväksyntänä voidaan pitää esimerkiksi verkkosivujen käyttöönottoa tai sähköpostitse lähetettyä hyväksyntää.

4.3 Vastuu ylläpitotuotteista

Palveluntarjoaja myy myös ylläpitotuotteita verkkopalveluille. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kolmannen osapuolen tukkuwebhotellia ja servereitä Asiakkaan ostaman ylläpitopalvelun toteuttamiseen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa satunnaisista katkoksista verkkosivujen ylläpidossa. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa, jos palveluiden toimittaminen vaikeutuu johtuen ylivoimaisesta esteestä, viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta taikka muusta pakottavasta syystä.

4.4 Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta

Asiakas on aina täysin vastuussa omasta tietoturvastaan sekä tietosuoja- ja rekisteriselosteiden luomisesta. Palveluntarjoaja ei siis ole vastuussa esimerkiksi tietoturvaloukkauksista, verkkosivuille tapahtuvista tietohyökkäyksistä tai muista tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvistä ongelmista.

Palveluntarjoaja toimittaa osassa tuotteita tai palveluita pohjan tietosuoja- ja rekisteriselosteelle. Tätä ei kuitenkaan tule pitää lainopillisena neuvona. Pohja ei sovi kaikille yrityksille ja Asiakas vastaa aina itse tietosuoja-asioista.

5 Referenssioikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kaikkia suunnittelemiaan verkkosivuja referenssinä. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi esitellä referenssejä omilla verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, tarjouksissa tai muussa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Tästä ehdosta voidaan poiketa erillisellä sopimuksella Asiakkaan kanssa.

6 Ylläpitotuotteiden sisällöt

6.1 Basic-paketti

Basic-ylläpito sisältää 1 Gt levytilaa verkkosivujen tallentamiselle ja sivustoille suositellaan enintään 500 Gt liikennettä kuukausittain.

Basic-pakettiin sisältyy myös 5 kappaletta yrityksen sähköpostilaatikoita, joiden koko on 500 megatavua. Asiakkaan vastuulla on ottaa sähköpostit käyttöön ja opetella käyttämään niitä.

Basic-pakettiin ei sisälly WordPressin tukipalveluita.

Basic-paketin hintaan sisältyy myös domain. Valitun domainin tulee kuitenkin olla vapaana valittavaksi ja sen markkinahinta tulee olla normaali. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle sopimuksen alussa, jos tämän haluama domain ei ole sopiva.

6.2 Plus-paketti

Plus-ylläpito sisältää 3 Gt levytilaa verkkosivujen tallentamiselle ja sivustoille suositellaan enintään 500 Gt liikennettä kuukausittain.

Plus-pakettiin sisältyy myös 5 kappaletta yrityksen sähköpostilaatikoita, joiden koko on 500 megatavua. Asiakkaan vastuulla on ottaa sähköpostit käyttöön ja opetella käyttämään niitä.

Plus-pakettiin ei sisälly WordPressin tukipalveluita tai neuvontaa.

Plus-paketin hintaan sisältyy myös domain. Valitun domainin tulee kuitenkin olla vapaana valittavaksi ja sen markkinahinta tulee olla normaali. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle sopimuksen alussa, jos tämän haluama domain ei ole sopiva.

6.3 Support-paketti

Support-ylläpito sisältää 10 Gt levytilaa verkkosivujen tallentamiselle ja sivustoille suositellaan enintään 500 Gt liikennettä kuukausittain.

Support-pakettiin sisältyy myös 5 kappaletta yrityksen sähköpostilaatikoita, joiden koko on 500 megatavua. Asiakkaan vastuulla on ottaa sähköpostit käyttöön ja opetella käyttämään niitä.

Support-pakettiin sisältyy Palveluntarjoajan tekemät kaksi ilmaista muutosta verkkosivuille kuukaudessa. Tällaiset muutokset voivat olla esimerkiksi artikkelin tai sivun muokkauksia, tekstilisäyksiä, kuvien lisäyksiä tai videoiden lisäyksiä. Muokkaukset eivät kuitenkaan sisällä ilmaiseksi esimerkiksi kokonaisia sivujen uusien osioiden rakentamisia tai laajempaa graafista suunnittelua. Muokkauksiin käytetään enintään 2 työtuntia kuussa.

Support-paketin hintaan sisältyy myös domain. Valitun domainin tulee kuitenkin olla vapaana valittavaksi ja sen markkinahinta tulee olla normaali. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle sopimuksen alussa, jos tämän haluama domain ei ole sopiva.

7 Ehtojen päivitys

Näitä ehtoja on päivitetty viimeksi 11.9.2020. Jos ehdoissa tapahtuu muutoksia, Palveluntarjoaja ilmoittaa kaikille nykyisille Asiakkaille ehtojen muutoksesta.