Työnäyte: Äännekoulun Graafinen ilme

Äännekoulu (Äänneloikka Oy) on koko Suomen laajuudella toimiva puheterapeuttiyritys. Yli 100 kuntaa hyödyntää Äännekoulun palveluja laajentaakseen kuntansa palveluvalikoimaa ja purkaakseen puheterapiajonoja.

Suunnittelimme asiakkaan toiveiden pohjalta verkkosivuille uuden graafisen ilmeen. Graafista ilmettä kehitettiin yhteistyössä asiakkaan kommenttien perusteella.

Graafinen ilme laitettiin verkkosivuilla käytäntöön GeneratePress-teeman ja Elementorin avulla, jotta sivuston muokkaaminen tulevaisuudessakin olisi helppoa.

Tältä näyttää Äännekoulun uudistettu etusivu.

Äännekoulun omien verkkosivujen lisäksi uudistimme saman graafisen ilmeen mukaisiksi kaksi muuta verkkosivua, jotka liittyvät yrityksen toimintaan.

Äännekoulu.fi sivuston lisäksi uudistimme kahden muun verkkosivun graafisen ilmeen. Epäselväpuhe.fi-blogi tarjoaa tietoa liittyen ääntämisen haasteisiin.
Uudistimme myös katjakoski.fi-sivustolla toimivan verkkokurssialustan graafisen ilmeen.

Katso lisää

Jos haluat tutustua tarkemmin uudistettuihin sivustoihin, voit siirtyä joko osoitteeseen aannekoulu.fi, katjakoski.fi tai epaselvapuhe.fi.

Jos haluat uudistaa omia verkkosivujasi, suosittelemme katsastamaan Wuoreksen tarjoamat verkkosivupalvelut.